Legal Disclaimer

ROMANIA

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă PR
Reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

AbbVie SRL
LakeView, Str. Barbu Văcărescu nr.301-311
Et.2, sector 2, C.P. 020276, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 529 3035/ Fax: +4021 529 3031
Email: [email protected]

ABBV-RO-00031-MC
Data crearii: Septembrie 2020